55faa90d4de55_p

     Pomysł na utworzenie Arboretum przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku powstał w 2010r. Twórcami przyszkolnego ogrodu są nauczycielki przyrody PSP 1 Bożena Mykita oraz Małgorzata Derejczyk-Stańska, przy czym przy pracach pomagali również uczniowie PSP 1. Duży wkład w utworzenie ogrodu wniósł również pracownik miejscowego nadleśnictwa Adam Janicki. W 2010r. na miejscu gdzie jest  teraz Arboretum posadzono lipę z okazji nadania szkole imienia Jana Dzierżona. Wtedy też pojawił się pomysł, aby przy szkole założyć Arboretum.

     Na niewielkim terenie bardzo trudno było sprostać temu zadaniu, jednak Arboretum zostało w końcu otwarte w 2015r. Wszystkie prace odbywały się w porozumieniu z nadleśnictwem. Uwzględniając nieoceniony wkład Adama Janickiego, pracownika Nadleśnictwa w Kluczborku, Arboretum zostało nazwane jego imieniem. Uczniowie czasem nazywają to miejsce nową zieloną salą lekcyjną. Nauczyciele często przeprowadzają tu zajęcia, gdyż znajduje się tutaj wiele roślin, które dzieci mogą zobaczyć w jednym miejscu, nie ruszając się z terenu szkoły. Mamy tu na przykład sektor, w którym znajdują się rośliny znad morza, czy górskie kamienie.

     W ogrodzie stworzono miejsca odzwierciedlające naturalne siedliska poszczególnych typów lasów, np. buczyny, łęgi, grądy, bory: sosnowe, jodłowe, świerkowe. Jak przystało na tego typu ogród, znalazły się w nim również: alpinarium, herbarium, łąka kwietna, hotel dla owadów, czy ekologiczny kompostownik.

      W sumie w kluczborskim Arboretum znajduje się 200 gatunków roślin, z czego ponad 30 chronionych.

 

niniejsza strona internetowa została wykonana w 2016r. przez ucznia klasy Vb PSP1 - Bartosza Anapolskiego


 

Arboretum

 

czyli ogród dendrologiczny, a także szczególny rodzaj ogrodu botanicznego, w którym kolekcjonuje się i prowadzi badania nad drzewami, krzewami i roślinami zielonymi.